Zapraszamy do Punktu Wsparcia Społecznego we Wrocławiu

Zapewniamy poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz informacje o ofercie społeczno-edukacyjnej Wrocławia. Treningi umiejętności społecznych (TUS), warsztaty w zakresie psychoedukacji, rodzicielstwa, uzależnień i innych problemów społecznych. Wszystkie działania prowadzone są bezpłatnie dla Uczestników! Kto może wziąć udział w projekcie? Działania skierowane są do mieszkańców Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Rekrutacja: Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – […]