pobrane

KIS – Integracja Aktywizacja

Okres realizacji: od 01.09.2021 do 28.02.2023

Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy – aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób bezrobotnych z powiatu trzebnickiego i milickiego.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

W ramach Projektu ZAPEWNIAMY:

Wszystkie działania są bezpłatne dla uczestników

Kto może wziąć udział w projekcie?

Mieszkańcy powiatu trzebnickiego i powiatu milickiego pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo), wymagający w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, osoby zależne od uczestników projektu oraz otoczenie tych osób.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają następujące osoby:

Cel projektu:

Wzrost aktywnego włączenia 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację społeczną  oraz wzrost szans na zatrudnienie, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Źródło finansowania projektu:

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Rekrutacja do projektu trwa

Biuro projektu w Trzebnicy:

Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy
ul. Św. Jadwigi 33/4
55-100 Trzebnica

Dokumenty do pobrania:

Aktualności