pobrane

KIS – Integracja Aktywizacja

Okres realizacji: od 01.09.2021 do 30.06.2023

Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy – aktywizacja społeczna i zawodowa dla osób bezrobotnych z powiatu trzebnickiego i milickiego.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

W ramach Projektu ZAPEWNIAMY:

Wszystkie działania są bezpłatne dla uczestników

Kto może wziąć udział w projekcie?

Mieszkańcy powiatu trzebnickiego i powiatu milickiego pozostający bez zatrudnienia (bezrobotni, nieaktywni i bierni zawodowo), wymagający w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, osoby zależne od uczestników projektu oraz otoczenie tych osób.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają następujące osoby:

Cel projektu:

Wzrost aktywnego włączenia 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez aktywizację społeczną  oraz wzrost szans na zatrudnienie, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami.

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Źródło finansowania projektu:

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Rekrutacja

Informujemy, że w dniu 31.06.2023r. zakończyła się realizacja projektu pn.:„Integracja – Aktywizacja”

W związku z powyższym i obowiązkiem utrzymania świadczenia usług KIS w ramach trwałości projektu do 30.04.2025r., wsparcie udzielane w KIS, ze względu na brak finansowania ze środków unijnych, kontynuowane jest odpłatnie lub w zależności od sytuacji klienta z możliwością dofinansowania ze środków PFRON, OPS lub PUP.

Szczegółowe informacje nt. korzystania z usług KIS można uzyskać pod nr tel. 71/ 347 95 19 lub s.karpowicz@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu:

Klub Integracji Społecznej w Trzebnicy
ul. Jana Pawła II 29, I p.
55-140 Żmigród

Dokumenty do pobrania:

Aktualności