pobrane

Usługi asystenckie dla seniorów

Okres realizacji: 01.04.20223 r. – 31.12.2023 r.

Usługi asystenckie dla 20 seniorów, mieszkańców czterech powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego oraz m. Wrocław.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

wsparcie Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego:

Wszystkie działania są bezpłatne dla Uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Odbiorcami działań będą osoby po 60 r.ż. potrzebujące wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, mieszkańców czterech powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego oraz m. Wrocław, w tym szczególnie osoby żyjące samotnie i z terenów wiejskich.

Cel projektu:

Wzrost niezależnego funkcjonowania 20 osób po 60 r.ż. z terenu powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego oraz m. Wrocław w życiu społecznym i ich aktywizacja.

Źródło finansowania projektu:

Projekt finansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Zapisy nie są już prowadzone.

Aktualnie w ramach realizacji Projektu ze wsparcia 13 Asystentów korzysta 20 osób z czterech powiatów: dzierżoniowskiego, trzebnickiego, wrocławskiego oraz m. Wrocław

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności