pobrane

Pracuję u siebie

Okres realizacji: 1.05.2021 – 31.01.2023

Projekt wsparcia w utworzeniu i utrzymaniu nowych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób w wieku powyżej 30 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

Kto może wziąć udział w projekcie?

Cel projektu:

Utworzenie i utrzymanie przez min. 12 miesięcy 34 nowych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego, których właścicielami będą kobiety i mężczyźni w wieku powyżej 30 lat. W wyniku realizacji projektu utworzonych zostanie 36 miejsc pracy.

Źródło finansowania projektu:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy. Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Partnerem w projekcie jest Grupa Wspierania Biznesu sp. z o.o. 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Uwaga!!

Nie prowadzimy już rekrutacji do projektu. Środki zostały rozdysponowane.

Udzieliliśmy razem z partnerem łącznie 34 dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej. Trwa realizacja wsparcia pomostowego dla 34 osób.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności