pobrane

Punkty Wsparcia Psychologicznego dla dzieci i młodzieży w subregionie wałbrzyskim

Okres realizacji: 01.06.2024 r. – 31.12.2024 r.

Konsultacje psychologiczne i warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat z terenu powiatów dzierżoniowskiego i świdnickiego

W ramach Projektu OFERUJEMY:

Konsultacje psychologiczne

Warsztaty psychoedukacyjne dla różnych grup wiekowych:

„Realizuj potencjał”,

„Moje życie ma sens, a ja umiem go odnaleźć”,

„Trening kompetencji społecznych”

Wszystkie działania są bezpłatne dla Uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat z terenu powiatów dzierżoniowskiego i świdnickiego.

Pierwszeństwo w korzystaniu z projektu mają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (korzystające lub mogące korzystać ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej)

Cel projektu:

Źródło finansowania projektu:

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

ul. Budowlana 6B, 58-100 Świdnica,
tel. 698 835 302, 509 744 145

Gabinet Psychoterapii Anna Dziadkowiec

ul. Zamkowa 5/8, II p., 58-100 Świdnica,
tel. 798 415 916

Fundacja Manufaktura Inicjatyw w Dzierżoniowie

ul. Świdnicka 24 lub ul. Szkolna 9, II p.,
58-200 Dzierżoniów,
tel. 793 857 464, 74 834 24 79

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

Aktualności