pobrane

Usługi asystenckie w subregionie wałbrzyskim

Okres realizacji: 15.02.2022 – 31.12.2023

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – powiat dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski i m. Wałbrzych.

W ramach Projektu OFERUJEMY wsparcie asystenta dla osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności:

lub

Kto może wziąć udział w projekcie?

z usług Asystenta Osoby z Niepełnosprawnością mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące powiat dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski oraz m. Wałbrzych, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie równoważne, w tym szczególnie  osoby z terenów wiejskich.

Cel projektu:

wzrost niezależnego funkcjonowania 24 osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatów dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i m. Wałbrzych w życiu społecznym i ich aktywizacji, a tym samym do zminimalizowania dyskryminacji tych osób w społeczeństwie.

Projekt dofinansowany jest z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Uwaga!!

Nie przyjmujemy już zgłoszeń na I edycję projektu w 2022r. Lista uczestników zamknięta została z początkiem kwietnia. Aktualnie z usług Asystenta osoby z niepełnosprawnością korzysta 12 osób z terenu gmin Pieszyce, Dzierżoniów, Żarów, m. Wałbrzych. Usługi realizowane są przez 7 asystentów.

Kolejna edycja rozpocznie się od 02/03.2023. Usługami objętych zostanie kolejne 12 osób.

Zapisy planowane są w okresie 01/02.2023.

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Osoby zamieszkujące powiaty: dzierżoniowski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, świdnicki, kłodzki, strzeliński, ząbkowicki

Usługa realizowana jest z odpłatnością dla klienta w wysokości 65 zł/m-c

Dokumenty do pobrania:

Aktualności