pobrane

Asystent Osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Okres realizacji: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – Wrocław, powiat wrocławski, dzierżoniowski, trzebnicki, oleśnicki.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

wsparcie Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności:

Wszystkie działania są bezpłatne dla Uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci do 16 r. ż. oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mieszkające na terenie Wrocławia lub powiatu oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego, dzierżoniowskiego,  świdnickiego, wałbrzyskiego, w tym szczególnie osoby żyjące samotnie i z terenów wiejskich.

Cel projektu:

Źródło finansowania projektu:

Projekt finansowany jest ze środków Budżetu Państwa ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Zapisy nie są już prowadzone.

Aktualnie w ramach realizacji Projektu ze wsparcia 37 Asystentów Osobistych korzysta 59 osób z terenów powiatów: m. Wrocław, wrocławski, dzierżoniowski, trzebnicki, oleśnicki.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności