pobrane

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Okres realizacji: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami mieszkańców powiatów województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego, oławskiego i miasta Wrocław.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

wsparcie Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności:

Wszystkie działania są bezpłatne dla Uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci do 16 r. ż. oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mieszkające na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, oleśnickiego, trzebnickiego, wrocławskiego, oławskiego i miasta Wrocław.

Cel projektu:

Źródło finansowania projektu:

Projekt finansowany jest ze środków Budżetu Państwa ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności