pobrane

Kompetentni dla potrzebujących

Okres realizacji: 15.06.2022 – 30.11.2022

Kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi.

W ramach Projektu OFERUJEMY udział w szkoleniu:

Szkolenia realizowane są odpłatnie w wysokości 70 zł

Kto może wziąć udział w projekcie?

Szkolenia skierowane są do m.in. opiekunów, członków rodzin, kadry kierowniczej, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, wolontariuszy i osób, które aktywnie wspierają osoby z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu i rehabilitacji.

Cel projektu:

Głównym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów, kadry i wolontariuszy w zakresie metod pracy z osobami z niepełnosprawnością poprzez udział w kursach dzięki, którym wsparcie osób z niepełnosprawnością będzie w pełni profesjonalne i przełoży się na bardziej efektywną rehabilitację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością

Źródło finansowania projektu:

Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności