Kurs: Trener pracy osoby z niepełnosprawnościami

manufaktura-kurs-splash

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym na trenera pracy osoby z niepełnosprawnościami. Kurs skierowany jest do opiekunów, członków rodzin, kadry kierowniczej, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, wolontariuszy i osób, które aktywnie wspierają osoby z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu i rehabilitacji.

Dzięki zajęciom zdobędziesz wiedzę nt. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Nauczysz się jak odpowiednio aktywizować, wspierać, motywować klienta i stworzyć mu takie warunki, aby klient mógł samodzielnie decydować o swojej ścieżce zawodowej, uwierzyć w swój potencjał oraz sprawczość i podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Kurs obejmuje 52 godz. dydaktyczne, w tym 21 godz. e-learningu, 28 godz. zajęć stacjonarnych oraz 3 godz. szkolenie stanowiskowe.

Program kursu:

  1. Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością,
  2. Rola trenera pracy, zadania, kompetencje (5 kroków zatrudnienia wspomaganego i rola trenera w każdym z kroków),
  3. Kodeks etyczny trenera pracy,
  4. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością,
  5. Wsparcie w planowaniu rozwoju kariery osób z niepełnosprawnością – Indywidualny Plan Rozwoju osoby z niepełnosprawnością, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego,
  6. Marketing zatrudnienia wspomaganego oraz metody poszukiwania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością,
  7. Uwarunkowania instytucji rynku pracy, rozwiązania prawno-instytucjonalne w obszarze aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
  8. Studium przypadków,
  9. Szkolenie stanowiskowe własne i z osobą z niepełnosprawnościami pod okiem Trenera.

Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkoleń stacjonarnych. Ponadto uczestnicy kursu będą mieli możliwość zdania egzaminu zewnętrznego i zdobycia kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Koszt szkolenia to jedyne 70 zł.

Kurs jest dofinansowany ze środków PFRON przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Szczegółowe terminy oraz miejsce zajęć stacjonarnych zostaną podane uczestnikom po zrekrutowaniu uczestników.

Zapisy:

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie projektu Kompetentni dla potrzebujących.

Można składać je osobiście w siedzibie Fundacji Manufaktura Inicjatyw:
w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 24 tel. kontaktowy 74 834 24 79 lub
we Wrocławiu ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok. 405, 406 tel. kontaktowy 71 347 95 19,
lub poprzez e-mail: rekrutacja@manufakturainicjatw.pl

Zapisy prowadzone będą do 30.09.2022 lub do wyczerpania miejsc.

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO