Kurs: Trener pracy osoby z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym na trenera pracy osoby z niepełnosprawnościami. Kurs skierowany jest do opiekunów, członków rodzin, kadry kierowniczej, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych, wolontariuszy i osób, które aktywnie wspierają osoby z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu i rehabilitacji. Dzięki zajęciom zdobędziesz wiedzę nt. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością. Nauczysz się jak odpowiednio aktywizować, wspierać, motywować klienta i stworzyć mu takie warunki, aby klient mógł samodzielnie decydować o swojej ścieżce […]