pobrane

Praca bez granic

Okres realizacji: 01.10.2022 - 31.10.2023

Projekt dla osób po 30 roku życia zamieszkujących teren woj. dolnośląskiego, pozostających bez zatrudnienia, które przybyły na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

W ramach Projektu ZAPEWNIAMY:

stypendium szkoleniowe i stażowe 
asystenta językowego
tłumaczenie dokumentów dot. posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych
zwrot kosztów dojazdu wyżywienie 
opiekę nad dziećmi do lat 7 podczas odbywania szkoleń i stażu

Wszystkie działania są bezpłatne dla uczestników !!!
pobrane

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do mieszkańców m. Wrocław, m. Wałbrzych, m. Legnica, wrocławski, górowski, dzierżoniowski, polkowicki, kłodzki, głogowski, lubiński, trzebnicki, świdnicki, ząbkowicki, milicki, strzeliński, złotoryjski, oławski, legnicki, średzki, wałbrzyski, jaworski, oleśnicki, wołowski

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie możliwości uzyskania i utrzymania zatrudnienia wśród 210 osób (183 kobiet i 27 mężczyzn) bezrobotnych i biernych zawodowo imigrantów w wieku od 30 roku życia zamieszkujących na obszarze subregionów: wrocławskiego, legnicko-głogowskiego, wałbrzyskiego m. Wrocławia oraz powiatów: jaworskiego i złotoryjskiego w woj. dolnośląskim, zdefiniowanych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, poprzez aktywizację zawodowo- edukacyjną.

Źródło finansowania projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nr projektu RPDS.08.02.00-02-0008/22.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez:

Fundację „Manufaktura Inicjatyw” z siedzibą we Wrocławiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 55/61 lok. 405, 406; Firmę USŁUGI PSYCHOLOGICZNO-EDUKACYJNE MGR MAŁGORZATA LASKOWSKA, z siedzibą przy ul. Działkowej 13, 72-003 Wołczkowo; Spółką Grupa Wspierania Biznesu Sp.o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-266), Wyspa Słodowa.

Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym biurem projektu i wysyłkę wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@manufakturainicjatyw.pl lub dostarczenie osobiście do biura.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biura terenowe:

Dzierżoniów, ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79

Trzebnica, ul. Świętej Jadwigi 33/4
tel. 71 376 57 27

Dokumenty do pobrania:

Aktualności