pobrane

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – Wrocław

Okres realizacji: 22.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami z terenu Wrocławia.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

wsparcie Asystenta osobistego w wykonywaniu codziennych czynności:

Wszystkie działania są bezpłatne dla Uczestników.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i obejmuje dzieci do 16 r. ż. oraz dorosłe osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mieszkające na terenie miasta Wrocławia.

Cel projektu:

Źródło finansowania projektu:

Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego przekazanych na realizację zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków Gminy Wrocław.

Zapisy nie są już prowadzone.

Aktualnie w ramach realizacji Projektu ze wsparcia 9 Asystentów Osobistych korzysta 9 osób

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności