pobrane

Zrozumieć, aby się porozumieć

Okres realizacji: 01.08.2023 - 31.01.2024

Wparcie dla rodzin i dzieci w wieku szkolnym z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną z miasta Trzebnica.

Głównymi założeniami projektu jest rozwijanie u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Doświadczenia zdobyte podczas zajęć warsztatowych, w szczególności z zajęć teatralno-tanecznych wzmocnią odporność na stres, przyczynią się do optymistycznego i pozytywnego nastawienia do życia.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

Kto może wziąć udział w projekcie?

20 dzieci w wieku 8-16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej oraz co najmniej 20 ich opiekunów (dopuszczalne jest, aby jednemu dziecku z orzeczeniem o niepełnosprawności towarzyszył więcej niż 1 opiekun) z terenu Trzebnicy.

Cel projektu:

Celem projektu zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej 20 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną); wsparcie 20 rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – poprawa wzajemnej komunikacji, wzmocnienie więzi; integracja i wymiana doświadczeń środowiska rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; udzielenie specjalistycznej pomocy psychologicznej rodzinom dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w rozwiązywaniu problemów psycho-społecznych.

Źródło finansowania projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU w ramach Konkursu:
Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU/2023

Rekrutacja trwa

Zgłoszenia pod numerem telefonu: 502 046 790
lub poprzez e-mail: s.karpowicz@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Trzebnicy:

Klub Integracji Społecznej, ul. Św. Jadwigi 33/4, 55-100 Trzebnica,
e-mail: kis@manufakturainicjatyw.pl, tel. 502 046 790

Dokumenty do pobrania:

Aktualności