pobrane

Punkt Wsparcia Społecznego

Okres realizacji: 02.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne oraz informacje o ofercie społeczno-edukacyjnej Wrocławia. Treningi umiejętności społecznych (TUS), warsztaty w zakresie psychoedukacji, rodzicielstwa, uzależnień i innych problemów społ.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

Wszystkie działania prowadzone są bezpłatnie dla Uczestników

pobrane

Kto może wziąć udział w projekcie?

Cel projektu:

Projekt jest dofinansowany przez Urząd Miasta Wrocław.

Rekrutacja trwa

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście w biurze fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności