pobrane

Od bierności do aktywności – II edycja

Okres realizacji: od 01.09.2021 do 30.06.2023

Projekt aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

W ramach Projektu ZAPEWNIAMY:

Wszystkie działania są bezpłatne dla uczestników

pobrane

Kto może wziąć udział w projekcie?

W  programie biorą udział niepracujące osoby pełnoletnie z powiatów: wałbrzyskiego, m. Wałbrzych, świdnickiego, dzierżoniowskiego, m. Wrocław, wrocławskiego, w tym:

Cel projektu:

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Źródło finansowania projektu:

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Rekrutacja trwa

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny z właściwym biurem projektu i wysyłkę wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@manufakturainicjatyw.pl lub dostarczenie osobiście do biura.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Dokumenty do pobrania:

Aktualności