Aktualności

Bezpłatne wsparcie dla rodzin i dzieci w wieku szkolnym z niepełnosprawnością intelektualną lub ogólnymi zaburzeniami rozwoju

„Zrozumieć, aby się porozumieć” to projekt którego celem jest wparcie dla rodzin i dzieci w wieku szkolnym z Trzebnicy, z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub ogólnymi zaburzeniami rozwoju. Głównymi założeniami projektu jest rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Doświadczenia zdobyte podczas zajęć warsztatowych, w szczególności z zajęć teatralno-tanecznych wzmocnią odporność na stres, przyczynią

Czytaj więcej »