Uroczysty finał projektu „Zrozumieć, aby się porozumieć”!

Uroczysty finał projektu „Zrozumieć, aby się porozumieć”, współfinansowanego przez Fundację PZU. To były wspaniałe miesiące! Na początku stycznia w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy odbył się spektakl „Kraina Niebieskich motyli”. To plon wielu tygodni spotkań, rozmów, planów i „burz mózgów”, które odbywały się w ramach projektu. Począwszy od października 2023 r. dzieci, czasami wraz z rodzicami, spotykały się na zajęciach teatroterapii, które stanowią szczególną formę aktywności […]

Bezpłatne wsparcie dla rodzin i dzieci w wieku szkolnym z niepełnosprawnością intelektualną lub ogólnymi zaburzeniami rozwoju

„Zrozumieć, aby się porozumieć” to projekt którego celem jest wparcie dla rodzin i dzieci w wieku szkolnym z Trzebnicy, z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną lub ogólnymi zaburzeniami rozwoju. Głównymi założeniami projektu jest rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do jak najbardziej samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Doświadczenia zdobyte podczas zajęć warsztatowych, w szczególności z zajęć teatralno-tanecznych wzmocnią odporność na stres, przyczynią się do optymistycznego i pozytywnego nastawienia do życia. […]