pobrane

Własna Firma

Okres realizacji: 01.02.2021 – 30.04.2023

Projekt wsparcia w utworzeniu i utrzymaniu nowych przedsiębiorstw (działalności gospodarczych) na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób w wieku poniżej 30 lat, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach Projektu OFERUJEMY:

W ramach Projektu ZAPEWNIAMY:

Przyznamy 40 dotacji na otworzenie działalności gospodarczych spośród 60 uczestników i uczestniczek projektu.
pobrane

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby

w tym szczególnie:

Cel projektu:

Celem projektu jest otworzenie i utrzymanie przez min 12 miesięcy nowych przedsiębiorstw przez min. 40 osób (24 kobiety i 16 mężczyzn) w wieku od 18 do 29 roku życia, biernych zawodowo i bezrobotnych, niezarejestrowanych w PUP, zamieszkałych lub uczących się zgodnie z KC na ternie woj. dolnośląskiego w podregionach jeleniogórskim, wrocławskim, wałbrzyskim i m.Wrocław oraz wzrost kompetencji z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej u min. 60 osób (36kobiet i 24 mężczyzn) z w/w grupy do końca 04.2023r.

Źródło finansowania projektu:

Projekt realizowany jest w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Partnerem w projekcie jest Związek Pracodawców Innowacyjni

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Uwaga! Nabór zakończony

Nie prowadzimy już rekrutacji do projektu. Środki zostały rozdysponowane.

Udzieliliśmy razem z partnerem łącznie 40 dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej. Trwa realizacja wsparcia pomostowego dla 40 osób.

Biuro projektu we Wrocławiu:

ul. Curie-Skłodowskiej 55/61, lok 405, 406
tel. 71 347 95 19
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Osoby zamieszkujące powiaty: oleśnicki, oławski, trzebnicki, średzki,
wrocławski, wołowski, milicki, m. Wrocław.

Biuro projektu w Dzierżoniowie:

ul. Świdnicka 24
tel. 74 834 24 79
biuro@manufakturainicjatyw.pl

Osoby zamieszkujące powiaty: dzierżoniowski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, świdnicki, kłodzki, strzeliński, ząbkowicki

Dokumenty do pobrania:

Aktualności