Szanowni Państwo,

zachęcamy do złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!” w ramach naboru uzupełniającego. To już ostatnia szansa na skorzystanie ze wsparcia.

Rozpoczęcie naboru: 14 września 2022, godz. 0:01,
Zakończenie naboru: 30 września 2022, godz. 23:59.

Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru podanego w regulaminie.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@manufakturainicjatyw.pl lub telefoniczny, tel. 71 347 95 19 (biuro we Wrocławiu), 74 834 24 79 (biuro w Dzierżoniowie).