Main menu

Od Bierności do Aktywności

Aktualizacja dnia 24.09.2018r.

Zapraszamy osoby w wieku od 18 lat do 60 bez pracy, z obszaru woj. dolnośląskiego z powiatów: strzelińskiego, dzierżoniowskiego, m. Wrocław, w tym:

– osoby bezrobotne (osoby III profilu)
– osoby bierne zawodowo
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby będące klientami MOPS, PCPR
– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
– osoby zagrożone ubóstwem

Oferujemy

– Pośrednictwo pracy
– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
– Warsztaty motywacyjne
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Subsydiowane zatrudnienie
– Sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej

Zapewniamy

– Stypendium szkoleniowe i stażowe
– Subsydiowane zatrudnienie – 1700 zł
– Zwrot kosztu dojazdu
– Poczęstunek

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie
www.manufakturainicjatyw.pl; www.fen.net.pl

W przypadku osób z niepełnosprawnościami:
– Kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumenty poświadczającego stan zdrowia.

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie na terenie woj. dolnośląskiego będą przyjmowane w formie papierowej w biurze projektu we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30 – 15:00 jak również telefonicznie oraz mailowo – skan podpisanych dokumentów przesłany na adres: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl

Dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego punkt informacyjny znajduje się w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie przy ulicy Nowowiejskiej 88.

Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Machowska
tel. 71 347 95 19, e-mail: e.machowska@manufakturainicjatyw.pl
Ewa Kopeć
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.ewakopec@gmail.com
Grzegorz Lesiewicz
tel. 575 266 699, e-mail: g.lesiewicz@manufakturainicjatyw.pl
Aneta Pruchniewska
tel. 798 502 301, a.pruchniewska@manufakturainicjatyw.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z oceną
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa
Formularz rozmowy rekrutacyjnej

Harmonogramy:

Harmonogram projektu „Od bierności do aktywności” na listopad 2018

Harmonogram projektu „Od bierności do aktywności” na grudzień 2018

Harmonogram projektu „Od bierności do aktywności” na styczeń 2019

Aktualne działania:

[24.10.2018] Aktualnie w ramach Projektu „Od bierności do aktywności” we Wrocławiu realizowane są warsztaty preorientacji zawodowej jak również trwa rekrutacja nowych uczestników. W Dzierżoniowie trwają warsztaty kompetencji interpersonalnych dla I i II grupy uczestników projektu, II grupa uczestniczy również w warsztatach aktywizacji społecznej.

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.06.20120r.
Całkowita wartość projektu: 1 946 301,12 zł.
Kwota dofinansowania: 1 848 501,12 zł .

Projekt „Od bierności do aktywności”, okres realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.06.20120r., jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy