Main menu

Od Bierności do Aktywności

Aktualizacja dnia 21.02.2019 r.

Zapraszamy osoby w wieku od 18 lat do 60 bez pracy, z obszaru woj. dolnośląskiego z powiatów: strzelińskiego, dzierżoniowskiego, m. Wrocław, w tym:

– osoby bezrobotne (osoby III profilu)
– osoby bierne zawodowo
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby będące klientami MOPS, PCPR
– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
– osoby zagrożone ubóstwem

Oferujemy

– Pośrednictwo pracy
– Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
– Warsztaty motywacyjne
– Szkolenia zawodowe
– Staże zawodowe
– Subsydiowane zatrudnienie
– Sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej

Zapewniamy

– Stypendium szkoleniowe i stażowe
– Subsydiowane zatrudnienie – 1700 zł
– Zwrot kosztu dojazdu
– Poczęstunek

Dokumenty rekrutacyjne obejmują:

Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją i oświadczeniami, zgodny ze wzorem umieszczonym na stronie
www.manufakturainicjatyw.pl; www.fen.net.pl

W przypadku osób z niepełnosprawnościami:
– Kserokopia urzędowego zaświadczenia: odpowiedniego orzeczenia lub innego dokumenty poświadczającego stan zdrowia.

Zgłoszenia uczestnictwa w projekcie na terenie woj. dolnośląskiego będą przyjmowane w formie papierowej w biurze projektu we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godzinach 09:30 – 15:00 jak również telefonicznie oraz mailowo – skan podpisanych dokumentów przesłany na adres: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl

Dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego punkt informacyjny znajduje się w siedzibie Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie przy ulicy Nowowiejskiej 88.

Szczegółowych informacji udziela:

Ewa Machowska
tel. 71 347 95 19, e-mail: e.machowska@manufakturainicjatyw.pl
Ewa Kopeć
tel. 74 834 25 05, e-mail: cas.ewakopec@gmail.com
Grzegorz Lesiewicz
tel. 575 266 699, e-mail: g.lesiewicz@manufakturainicjatyw.pl
Aneta Pruchniewska
tel. 798 502 301, a.pruchniewska@manufakturainicjatyw.pl

Formularz zgłoszeniowy wraz z oceną
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Regulamin uczestnictwa
Formularz rozmowy rekrutacyjnej

Harmonogramy:

Harmonogram projektu „Od bierności do aktywności” na listopad 2018

Harmonogram projektu „Od bierności do aktywności” na grudzień 2018

Harmonogram projektu „Od bierności do aktywności” na styczeń 2019

Harmonogram projektu „Od bierności do aktywności” na luty 2019

Harmonogram projektu „Od bierności do aktywności” na marzec 2019

Aktualne działania:

[24.10.2018] Aktualnie w ramach Projektu „Od bierności do aktywności” we Wrocławiu realizowane są warsztaty preorientacji zawodowej jak również trwa rekrutacja nowych uczestników. W Dzierżoniowie trwają warsztaty kompetencji interpersonalnych dla I i II grupy uczestników projektu, II grupa uczestniczy również w warsztatach aktywizacji społecznej.

Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.06.20120r.
Całkowita wartość projektu: 1 946 301,12 zł.
Kwota dofinansowania: 1 848 501,12 zł .

Projekt „Od bierności do aktywności”, okres realizacji projektu od: 01.09.2018r. do: 30.06.20120r., jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy