Własna firma – własne miejsce pracy: nabór wniosków o wsparcie pomostowe

Szanowni Państwo, informujemy o planowanym terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe, dla uczestników, którzy podpisali w grudniu 2022r. umowy dotacyjne Termin, od którego można składać wnioski: 16 stycznia 2023 r. Termin, do którego można składać wnioski: 23 stycznia 2023 r. By przyspieszyć procedurę, rekomendujemy, by wnioski o wsparcie pomostowe wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu we Wrocławiu lub w Dzierżoniowie. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Własna firma – własne miejsce pracy: termin składania biznesplanów

Szanowni Państwo, Zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów: Termin, od którego można składać biznesplany: 22 grudnia 2022 r. Termin, do którego można składać biznesplany: 05 stycznia 2023 r. Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami należy […]

Własna firma – własne miejsce pracy: ostatnia lista rankingowa

Szanowni Państwo, Prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu w ramach II tury naboru – grupa 3 – ostatnia „Własna firma – własne miejsce pracy!” nr projektu POWR.01.02.01-02-0020/20 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Własna firma – własne miejsce pracy: ostatnia lista rankingowa po ocenie merytorycznej

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego dokonanej przez Lidera i Partnera projektu „Własna firma – Własne miejsce pracy!”. Wszyscy kandydaci otrzymają informacje pisemne (drogą mailową) o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. W kolejnych dniach odbywać się będą rozmowy z doradcą zawodowym. „Własna firma – własne miejsce pracy!” nr projektu POWR.01.02.01-02-0020/20 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich […]

Własna firma – własne miejsce pracy: termin naboru wniosków

Szanowni Państwo, informujemy o planowanym terminie naboru wniosków o wsparcie pomostowe, dla uczestników, którzy podpisali w październiku/listopadzie 2022r. umowy dotacyjne Termin, od którego można składać wnioski: 15 listopada 2022 r. Termin, do którego można składać wnioski: 22 listopada 2022 r. By przyspieszyć procedurę, rekomendujemy, by wnioski o wsparcie pomostowe wraz z wymaganymi załącznikami złożyć osobiście w biurze projektu we Wrocławiu lub w Dzierżoniowie. Dokumenty, które wpłyną przed lub po terminie nie będą rozpatrywane.

Własna firma – własne miejsce pracy: termin składania biznesplanów

Szanowni Państwo, zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów: Termin, od którego można składać biznesplany: 23 listopada 2022 r. Termin, do którego można składać biznesplany: 06 grudnia 2022 r. Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w biurze projektu we Wrocławiu lub Dzierżoniowie. Dopuszczamy też możliwość złożenia biznesplanu w formie skanu na adres […]