Własna firma – własne miejsce pracy: termin składania biznesplanów

Szanowni Państwo, zgodnie z par. 3 ust. 7 Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”, na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru, informujemy o terminie składania biznesplanów: Termin, od którego można składać biznesplany: 4 październik 2022 r. Termin, do którego można składać biznesplany: 17 październik 2022 r. Biznesplany wraz z wymaganymi załącznikami należy […]

Własna firma – własne miejsce pracy: ostatni nabór do projektu!

Szanowni Państwo, zachęcamy do złożenia formularza zgłoszeniowego do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!” w ramach naboru uzupełniającego. To już ostatnia szansa na skorzystanie ze wsparcia. Rozpoczęcie naboru: 14 września 2022, godz. 0:01, Zakończenie naboru: 30 września 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej […]

Nabór uzupełniający do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”

Szanowni Państwo, ogłaszamy nabór uzupełniający do projektu „Własna firma – własne miejsce pracy!”. Rozpoczęcie naboru: 11 sierpnia 2022, godz. 0:01, Zakończenie naboru: 31 sierpnia 2022, godz. 23:59. Przed złożeniem formularza rekrutacyjnego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu. W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru podanego w regulaminie. W razie pytań bądź wątpliwości […]