Własna firma – własne miejsce pracy: ostatnia lista rankingowa

manufaktura-post1b-web
Szanowni Państwo,

Prezentujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu w ramach II tury naboru – grupa 3 – ostatnia

„Własna firma – własne miejsce pracy!”

nr projektu POWR.01.02.01-02-0020/20

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO