Dolnośląski Kongres Dostępności

20221028_103236

Mieliśmy okazję wziąć udział w wydarzeniu dotyczącym problemów osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami.

Podczas Dolnośląskiego Kongresu Dostępności omówione zostały różne formy wsparcia tych osób, zwłaszcza w kontekście nowej ustawy o dostępności. W ramach przeprowadzonych dyskusji panelowych podsumowano pierwsze dwa lata wdrażania ustawy o zapewnianiu dostępności, omówiono sukcesy, wyzwania, potrzeby i problemy w zakresie nowych form wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami, usługi wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w kontekście deinstytucjonalizacji oraz wybrane elementy z obszaru dostępności w kontekście korzystania z turystyki dostępnej.

Wydarzenie było wzorcowo przygotowane pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami. Całość była na bieżąco tłumaczona na język migowy, a na sali teatru działała zainstalowana pętla indukcyjna dla osób korzystających z aparatów słuchowych z odbiornikiem indukcyjnym.

Dolnośląski Kongres Dostępności odbył się w bielawskim Teatrze Robotniczym. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO