O środowiskowych formach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozmawialiśmy w Trzebnicy

14

Na początku grudnia w Trzebnicy odbyło się Seminarium „Środowiskowe formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, które zorganizowała nasza Fundacja we współpracy z Gminą i Miastem Trzebnica. Spotkanie miało na celu promowanie i wzmacnianie środowiskowego modelu wsparcia opartego na integracji usług społecznych z usługami zdrowotnymi. 

Zaproszeni prelegenci omawiali kwestie wspierania osób w kryzysach psychicznych i ich rodzin w odniesieniu do środowiskowych form pomocy oraz współpracy między różnymi instytucjami, które są istotne w procesie zdrowienia osoby doświadczającej problemów psychicznych.

Wygłoszone referaty dotyczyły odpowiedzialności za wdrożenie i rozwój systemu środowiskowego schematu wsparcia, która to spoczywa na nas wszystkich – poczynając od rządzących, poprzez środowisko profesjonalistów, organizacje obywatelskie, instytucje społeczne, edukacyjne i naukowe, a także z ważnym udziałem użytkowników systemu i ich rodzin.

Seminarium zakończyła debata pod hasłem – Kierunek deinstytucjonalizacja i integracja usług w obszarze wsparcia i zdrowia psychicznego.

To było inspirujące spotkanie. Bardzo cieszymy się, że miasto Trzebnica stało się miejscem spotkania w tak ważnej społecznie tematyce. Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Markowi Długozimie, Pani Wiceburmistrz Krystynie Haładaj oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Trzebnicy za współpracę i gościnę. Dziękujemy także wszystkim prelegentom i uczestnikom za podzielenie się swoimi doświadczeniami.

Poniżej prezentacje do pobrania:

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO