Pracuję u siebie! Kamila Małkowska Fotografia

manufaktura-blog6a

Napawa nas dumą obserwowanie jak utalentowani uczestnicy projektu „Pracuję u siebie” dzięki wsparciu, szkoleniom, warsztatom nabierają wiatru w żagle. Szczególną satysfakcję mamy w przypadku osób, które są niewątpliwie bardzo utalentowane, tak jak Kamila Małkowska.

Kamila Małkowska Fotografia

W projekcie „Pracuję u siebie” wsparciem objęliśmy 34 nowe przedsiębiorstwa. Jednym z nich była Kamila Małkowska Fotografia. Przeczytajcie co Kamila pisze sama o sobie:

Fotografia jest moim hobby od dzieciństwa – przez długi czas zajmowałam się fotografią krajobrazową oraz makro. Ale odkąd urodziły się moje córeczki, zmieniły się priorytety, świadomie doświadczyłam jak szybko ucieka czas i jak ważne jest zatrzymać niepowtarzalne chwile.

Zaczęłam interesować się fotografią rodzinną. Warsztaty, kursy, szkolenia – dzięki wsparciu z projektu „Pracuję u siebie” z Fundacji Manufaktura Inicjatyw otworzyłam studio fotograficzne w Dzierżoniowie. Nieustannie rozwijam swoje umiejętności i w ofercie mojego studia znajdują się sesje ciążowe, noworodkowe, rodzinne, dziecięce, przedszkolne a także reportaże.

Dzięki projektowi „Pracuję u siebie”, Kamila Małkowska mogła spełnić swoje marzenie. Założyć własną firmę i zajmować się fotografią. Jak widać, wychodzi jej to znakomicie. Jesteśmy dumni!

 

Kamila Małkowska Fotografia
58-116 Nowizna, ul. Długa 24b
www.kamilamalkowska.pl
kontakt@kamilamalkowska.pl
tel. 784 015 849

Celem projektu „Pracuję u siebie” jest wspieranie w utworzeniu i utrzymaniu nowych przedsiębiorstw na terenie województwa dolnośląskiego, dla osób w wieku powyżej 30 lat. Uczestnikom oferujemy spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia biznesplanów, bezzwrotną dotację w wysokości aż 23 050 zł, a także 12-miesięczne wsparcie pomostowe w wysokości średnio 2000 zł/m-c na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa 8. Rynek pracy. Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Partnerem w projekcie jest Grupa Wspierania Biznesu sp. z o.o.

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO