Własna firma – własne miejsce pracy: ostatnia lista rankingowa po ocenie merytorycznej

manufaktura-post1f-web

Szanowni Państwo,

poniżej prezentujemy listę rankingową po ocenie merytorycznej formularza rekrutacyjnego dokonanej przez Lidera i Partnera projektu „Własna firma – Własne miejsce pracy!”. Wszyscy kandydaci otrzymają informacje pisemne (drogą mailową) o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. W kolejnych dniach odbywać się będą rozmowy z doradcą zawodowym.

„Własna firma – własne miejsce pracy!”
nr projektu POWR.01.02.01-02-0020/20
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Zapisz się do naszego Newslettera

Zapisując się do naszego Newslettera, akceptujesz politykę prywatności i RODO